Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή και παρακαταθήκη καλλωπιστικών δέντρων και φυτών υψηλής ποιότητας
 • Έργα πρασίνου
 • Μελέτες – Αρχιτεκτονική τοπίου & Διαμόρφωση τοπίου
 • Οικίες, Ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι αναψυχής,
 • Αντιμετώπιση ειδικών φυτοτεχνικών έργων
 • Αρδευτικές εγκαταστάσεις, Αυτοματισμοί, Αντλητικά συγκροτήματα
 • Κεντρικό σύστημα ελέγχου άρδευσης
 • Φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις μεγάλων δέντρων
 • Εγκατάσταση χλοοτάπητα (σπορά ή έτοιμος)
 • Προστασία πρανών από διάβρωση με χρήση γεωυφασμάτων και οργανικού χλοοτάπητα
 • Αναπλάσεις πλατειών
 • Πλακοστρώσεις, αίθρια
 • Βραχόκηποι Βραχοκατασκευές, λίμνες
 • Λιπάσματα εδάφους, ψεκασμοί
 • Συντηρήσεις κήπων & έργων πρασίνου